Cần thêm các quy định quản lý chặt giao dịch bất động sản

Hot - Xem ngay: Hường Hana Clip

Để chấn chỉnh tình trạng trên, mới đây ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký Công văn 897/UBND-TNMT truyền đạt ý kiến chỉ đạo đến thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan xung quanh vấn đề giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn hộ.

Việc tự ý giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở, căn hộ khi chưa đủ điều kiện pháp lý là không đảm bảo các quy định pháp luật, dễ dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện về sau.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, tại TP. Đà Nẵng đã xuất hiện tình trạng một số chủ đầu tư, chủ sử dụng đất các dự án trên địa bàn đã tự ý thực hiện các giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở, căn hộ cho các tổ chức và cá nhân khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, nhà ở.

Thậm chí, có một số dự án chỉ dựa trên sơ đồ ranh giới sử dụng đất dự kiến, quy hoạch dự kiến chưa được UBND thành phố phê duyệt cũng đã tự ý tổ chức thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng đất. Ngoài ra, còn có hiện tượng nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty mẹ ở nước ngoài, sau đó thành lập công ty con tại TP. Đà Nẵng để thực hiện dự án, nhất là các dự án BĐS du lịch.

Sau đó, chủ đầu tư chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác, đáng chú ý là việc chuyển nhượng được thực hiện ở nước ngoài thông qua việc thay đổi chủ sở hữu công ty mẹ ở nước ngoài mà không làm thay đổi pháp nhân công ty con tại Đà Nẵng…

Việc tự ý giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở, căn hộ khi chưa đủ điều kiện pháp lý là không đảm bảo các quy định pháp luật, dễ dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện về sau. Trên thực tế, ở địa phương cũng đã có những vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở do những mập mờ về những điều kiện pháp lý liên quan.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, mới đây ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký Công văn 897/UBND-TNMT truyền đạt ý kiến chỉ đạo đến thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan xung quanh vấn đề giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn hộ.

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư, chủ sử dụng đất không được phép tổ chức thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở, căn hộ cho các tổ chức, cá nhân khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân khi giao dịch nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn hộ từ chủ đầu tư, cần tìm hiểu kỹ các yêu cầu pháp lý, tránh xảy ra thiệt thòi, tranh chấp, khiếu nại về sau.

Ông Huỳnh Đức Thơ, cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố không phổ biến cho các tổ chức và cá nhân các sơ đồ ranh giới, các đồ án quy hoạch chưa được UBND thành phố phê duyệt. Cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền để người dân biết rõ chủ trương của thành phố về vấn đề này, cũng như chia sẻ thông tin để công tác quản lý đất đai trên địa bàn diễn ra lành mạnh, đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>