Thất nghiệp

Thay đổi những thói quen khiến bạn dễ thất nghiệp

Đây là một thói quen vô cùng tệ hại và gây bất lợi trong suốt quá trình tìm việc. Ví

Vấn đề thất nghiệp đang gia tăng

“Công  ty làm ăn khó khăn, chúng tôi phải nghỉ  việc. Cũng may công ty có tham gia bảo hiểm