Dàn mẫu xe nóng bỏng, hoang dai rửa xe ở triển lãm Bangkok

Hot - Xem ngay: Hường Hana Clip

Triển lãm xe độ Bangkok International Auto Salon 2013 có một “đặc sản” rất hấp dẫn là màn trình diễn rửa xe với người mẫu – Sexy Carwash Girl. Ướt sũng nóng rực.

1372837693939 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
Không chỉ xe độ kỳ quái, còn có màn diễn được khách khứa trông mong nhất luôn là màn người mẫu rửa xe – Sexy Carwash Girl.
1372837693944 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693948 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693952 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693954 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693956 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693960 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693962 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693966 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693968 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693971 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693973 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693974 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693976 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693978 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693980 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok
1372837693982 “Hot girl”trình diễn rửa xe ở triển lãm Bangkok

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>