xem tướng những người giàu

Những đặc điểm của người có tướng phát đạt

Nếu mắt lộ mà có chân quang và thu tàng thì nếu các bộ vị khác không khuyết hãm thì

Tướng vai nói gì về tính cách bạn

Nếu nốt ruồi mọc trên vai trái biểu thị cho gánh nặng đến từ những người thân là nam giới.