hình ảnh girl hot

Đại diện của Oh My Girl phản hồi về vụ scandal học hành của YooA

10. [+142, -4] Cô này mắc bệnh thích dựng chuyện phải không? ㅋㅋ Cô ta từng nói mình bi stalker