đổi năm dương lịch sang năm can chi

Hướng dẫn đổi ngày 15 tháng 12 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 15Tháng: 12 Năm: 2020 Thứ 3 ngày 2/11/2020Ngày: Nhâm ThìnTháng: Mậu TýNăm: Canh Tý Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 7 tháng 9 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 2Ngày: 7Tháng: 9 Năm: 2020 Thứ 2 ngày 20/7/2020Ngày: Quý SửuTháng: Giáp ThânNăm: Canh Tý Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 31 tháng 12 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 31Tháng: 12 Năm: 2019 Thứ 3 ngày 6/12/2019Ngày: Nhâm DầnTháng: Đinh SửuNăm: Kỷ Hợi Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 14 tháng 9 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 14Tháng: 9 Năm: 2019 Thứ 7 ngày 16/8/2019Ngày: Giáp DầnTháng: Quý DậuNăm: Kỷ Hợi Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 19 tháng 4 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 6Ngày: 19Tháng: 4 Năm: 2019 Thứ 6 ngày 15/3/2019Ngày: Bính TuấtTháng: Mậu ThìnNăm: Kỷ Hợi Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 15 tháng 2 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 6Ngày: 15Tháng: 2 Năm: 2019 Thứ 6 ngày 11/1/2019Ngày: Quý MùiTháng: Bính DầnNăm: Kỷ Hợi Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 18 tháng 9 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 18Tháng: 9 Năm: 2018 Thứ 3 ngày 9/8/2018Ngày: Quý SửuTháng: Tân DậuNăm: Mậu Tuất Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 16 tháng 6 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 16Tháng: 6 Năm: 2018 Thứ 7 ngày 3/5/2018Ngày: Kỷ MãoTháng: Mậu NgọNăm: Mậu Tuất Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 16 tháng 10 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 2Ngày: 16Tháng: 10 Năm: 2017 Thứ 2 ngày 27/8/2017Ngày: Bính TýTháng: Kỷ DậuNăm: Đinh Dậu Lịch âm

Hướng dẫn đổi ngày 9 tháng 7 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 9Tháng: 7 Năm: 2017 CN ngày 16/6/2017Ngày: Đinh DậuTháng: Đinh MùiNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong

Hướng dẫn đổi ngày 11 tháng 2 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 11Tháng: 2 Năm: 2017 Thứ 7 ngày 15/1/2017Ngày: Kỷ TỵTháng: Nhâm DầnNăm: Đinh Dậu Lịch âm