xem tướng người vai rộng

Tướng vai nói gì về tính cách bạn

Nếu nốt ruồi mọc trên vai trái biểu thị cho gánh nặng đến từ những người thân là nam giới.